Începând cu 22 mai 2023, greva generală s-a instaurat în aproape toate unitățile de învățământ din România, având ca rezultat o situație dezastruoasă pentru toți beneficiarii primari ai educației. 

Peste 150.000 de profesori, la care se adaugă zeci de mii de angajați din cadrul personalului auxiliar și nedidactic, participă la prima manifestare de acest gen din ultimii 18 ani, având loc multiple runde de negocieri ale reprezentanților profesorilor cu Guvernul. 

Prezenta atitudine se dovedește a fi mai mult decât dezavantajoasă pentru elevii de pretutindeni, în special pentru cei din anii terminali. O pregătire insuficientă a absolvenților ciclului gimnazial și liceal poate conduce la o scădere semnificativă a ratei de promovare atât a Evaluării Naționale, cât și a examenului de Bacalaureat, aceasta fiind doar unul dintre numeroasele efecte de-a dreptul nefavorabile ale grevei generale. 

În instituțiile de învățământ din întreaga țară situația este dinamică, existând profesori care renunță la protest, iar alții care se alătură. În acest sens, s-a creat o instabilitate majoră în modul de desfășurare al activității academice din școli: elevii au participat la orele de curs, sau au fost supravegheați de un cadru didactic, în timp ce a existat și posibilitatea de suspendare completă a procesului de învățare. Greva va continua pe parcursul unei perioade nedeterminate, împiedicând desfășurarea obișnuită a cursurilor și implicit, alterând maniera în care se respectă drepturile fundamentale ale elevilor: dreptul la educație și dreptul la siguranță în unitățile de învățământ.

Consiliul Județean al Elevilor Prahova se află în completă contradicție față de actuala situație a grevei generale. Unica structură de reprezentare a elevilor prahoveni identifică lipsa alarmantă de finanțare dedicată educației și consideră întemeiată evidențierea absenței prioritizării actorilor principali din educație, însă ne dorim ca procesul de predare-învățare să nu fie afectat, iar elevii să nu ocupe o poziție limitată în ceea ce privește situația școlară.
“Consiliul Județean al Elevilor Prahova susține educația incluzivă, unde toate drepturile beneficiarilor primari ai acesteia sunt respectate. Rămânem profund recunoscători tuturor cadrelor didactice pentru devotamentul oferit procesului de învățare și recunoaștem nevoia imediată de finanțare, însă, în calitate de elevi reprezentanți, solicităm identificarea actului educațional ca factor primordial în rezolvarea prezentei situații.” ;  a declarat președintele Consiliului Județean al Elevilor Prahova, Ana-Maria Stoica.

Leave a Reply