Despre Consiliul Județean al Elevilor

Structura organizatorică

Consiliul Județean al Elevilor Prahova este unica structură de reprezentare a elevilor la nivel județean. Aceasta militează pentru o educație incluzivă de calitate, pentru respectarea drepturilor elevilor, prevăzute în Statutul Elevului, și pentru conturarea unui sistem educațional calitativ, centrat pe nevoile actuale ale tinerilor.

Suntem structura reprezentativă a 100.000 de elevi prahoveni și urmărim, prin intermediul consiliilor școlare ale elevilor, să comunicăm cât mai des cu colegii noștri, astfel încât să găsim împreună soluții pentru îmbunătățirea calității actului educațional. Suntem constant la dispoziția elevilor pentru a îi ajuta în rezolvarea problemelor sesizate și, de asemenea, îi susținem în implementarea ideilor fezabile de proiecte cu rezultate palpabile.

Biroul Executiv

Ana-Maria Stoica

Președinte

Ioana-Alice Stoica

Secretar executiv

Bianca Mirică

Vicepreședinte

Alexandru Soare

Vicepreședinte

Cătălina Dumitrache

Vicepreședinte

Directori departamente

David Mihai Ene

Director al departamentului pentru învățământ profesional, tehnic și vocațional

Răzvan Sandu

Director al departamentului pentru învățământ gimnazial și teoretic

Dan Leonida

Director al departamentului Cultură, educație și programe școlare

Ștefania Dodoiu

Director al departamentului de Incluziune Educaţională

Vanesa Roncea

Director al departamentului PR și Comunicare