Despre Consiliul Județean al Elevilor

Structura organizatorică

Consiliul Județean al Elevilor Prahova este unica structură de reprezentare a elevilor la nivel județean. Aceasta militează pentru o educație incluzivă de calitate, pentru respectarea drepturilor elevilor, prevăzute în Statutul Elevului, și pentru conturarea unui sistem educațional calitativ, centrat pe nevoile actuale ale tinerilor.

Suntem structura reprezentativă a 100.000 de elevi prahoveni și urmărim, prin intermediul consiliilor școlare ale elevilor, să comunicăm cât mai des cu colegii noștri, astfel încât să găsim împreună soluții pentru îmbunătățirea calității actului educațional. Suntem constant la dispoziția elevilor pentru a îi ajuta în rezolvarea problemelor sesizate și, de asemenea, îi susținem în implementarea ideilor fezabile de proiecte cu rezultate palpabile.

Echipa

Biroul executiv

Robert Avram

Președinte

Răzvan Mișcă

Secretar executiv

Eduard Petcu

Vicepreședinte

Cătălina Andronescu

Vicepreședinte

David Ristea

Vicepreședinte

Directori departamente

Dana Vasile

Director al departamentului de PR și Comunicare

Rania Derweesh

Director al departamentului Cultură, educație și programe școlare

Teodora Rujoiu

Director al departamentului pentru incluziune educațională

Daria Primăvăruș

Director al departamentului Avocatul Elevului

Bianca Băjenaru

Director al departamentului pentru învățământ gimnazial și teoretic

Alexandra Dicu

Director al departamentului pentru învățământ profesional, tehnic și vocațional

Olivia Moise

Director al departamentului pentru activități de voluntariat