Acte normative

Statutul Elevului
Procedura de alegere a elevului reprezentant în CA
Metodologia de acordare a feedbackului semestrial

Utile

RISEJ 2020-2021
Ghidul ilustrat al elevului
Ghidul prima candidatură în Consiliul Elevilor
Ghidul reprezentantului elevilor în Consiliul de Administrație

Documente interne

Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor din cadrul Consiliului Elevilor
Regulamentul intern al Consiliului Național al Elevilor
ROF CȘE Junior