Încă de la sfârșitul anului trecut, Consiliul Județean al Elevilor Prahova a inițiat un demers de amploare pentru a asigura acordarea echitabilă a burselor școlare în toate localitățile de pe raza județului Prahova, monitorizând, astfel, aplicarea corectă a prevederilor legislației în acest domeniu. În acest sens, reprezentanții elevilor au cerut, în temeiul Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, copii ale hotărârilor consiliilor locale ce stabilesc cuantumul și numărul burselor. După consultarea hotărârii Consiliului Local al comunei Lipănești nr. 69/2020, unica structură de reprezentare a elevilor din județ a identificat aspecte care contravin unor acte normative superioare.

Deși nu intră în atribuțiile lor, consilierii locali din Lipănești au adoptat în luna noiembrie a anului trecut hotărârea amintită mai sus, prin intermediul căreia sunt stabilite criterii de acordare a bursei de merit, altele decât cele menționate în Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5576/2011, îngrădind, astfel, dreptul la burse școlare a unui număr considerabil de elevi.  

Pe data de 22 martie 2021, Consiliul Județean al Elevilor Prahova a transmis, către Primăria Lipănești, o adresă prin care solicita modificarea hotărârii, în așa fel încât legislația în vigoare să fie respectată. Chiar și așa, dezinteresul și iresponsabilitatea decidenților nu a întârziat să apară – la o lună de la data înregistrării solicitării noastre la Primăria Lipănești, reprezentanții elevilor nu au primit niciun răspuns, fiind astfel încălcate prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002, privind activitatea de reglementare a petițiilor, care stipulează faptul că autoritățile sunt obligate să comunice petiționarului răspunsul în termen de 30 de zile. În ziua de 22 aprilie 2021, CJE Prahova s-a adresat, din nou, în scris, autorităților locale din Lipănești, și au încercat să ia legătura telefonic cu primarul Robert-Viorel Nica, însă fără succes, acesta ignorând apelurile și mesajele reprezentanților elevilor. Ținând cont că această situație a fost adusă în atenția Primăriei încă din luna martie, faptul că până acum administrația locală nu a revenit cu un răspuns ne face să credem că elevii și problemele acestora nu reprezintă o prioritate pentru autoritățile din Lipănești.

Consiliul Județean al Elevilor Prahova își exprimă profunda îngrijorare în raport cu decizia Consiliului Local Lipănești de a nu respecta prevederile unui act normativ superior. Menționăm faptul că singurele organisme îndreptățite să adopte criterii specifice de acordare a burselor sunt consiliile de administrație ale unităților de învățământ, care au, de asemenea, obligația de a respecta prevederile OMECTS nr. 5576/2011, așa cum prevede art. 82, alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011. Din aceste considerente, reprezentanții elevilor prahoveni solicită ferm aleșilor locali din comuna Lipănești să ia atitudine și să modifice de urgență hotărârea nr. 69/2020, pentru a asigura respectarea unui drept fundamental pentru elevi.

„Odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2021, unitățile administrativ-teritoriale vor primi, prin cote defalcate din TVA, sumele aferente pentru asigurarea burselor elevilor care se încadrează în criteriile generale. Chiar și așa, am descoperit că în comuna Lipănești, lucrurile nu stau așa cum ar trebui. Am încercat să contactăm Primăria încă din martie, însă nu am primit un răspuns nici pe cale oficială, nici telefonic. Ca atare, facem apel la aleșii locali din Lipănești să accepte invitația la dialog a elevilor reprezentanți, pentru a identifica cele mai bune soluții cu privire la aspectele semnalate de către noi. În caz contrar, ne vom vedea nevoiți să apelăm la Instituția Prefectului județului Prahova și la Biroul teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului, pentru a solicita sprijin în asigurarea respectării drepturilor beneficiarilor direcți ai educației.”, a declarat Robert Avram, președintele Consiliului Județean al Elevilor Prahova.

Leave a Reply