O idee discutată din 2013, însă pusă în aplicare acum…?

      Sunt mulți profesori extraordinari și competenți, dar și multe exemple de profesori care nu se ridică la cele mai înalte standarde din punct de vedere al calității actului educațional. O soluție în acest sens ar fi un sistem anonim de evaluare a acestora din partea elevilor. Ea poate fi pusă în aplicare în toate unitățile de învățământ preuniversitar, fiind fundamentată pe prevederile art. 7, lit. aa) din Statutul Elevului (act normativ aprobat prin OMENCȘ 4742/2016), care oferă elevilor dreptul de a acorda feedback semestrial anonim cadrelor didactice de la clasă. Beneficiarul educației nu este părintele, nu este profesorul, nu sunt sindicatele din învățământ și nici editurile de manuale  manuale. Beneficiarul direct al educației este elevul!  De aceea, feedback-ul lui ar trebui să fie luat în considerare, pentru că este relevant, iar atunci când este luat în calcul de către profesori și conducerile unităților de învățământ, poate să aducă noi perspective. Chiar dacă acest drept este oferit elevilor prin lege, rareori s-a întâmplat ca elevii să poată oferi feedback, motiv pentru care, elevii pierd șansa să transmită, în mod anonim, profesorilor, aspectele care îi deranjează..

      Din păcate am avut nevoie  de câțiva ani și o pandemie pentru a oferi elevilor prahoveni șansa de a își exercita acest drept.. Consiliul Județean al Elevilor Prahova a luat inițiativa â și a încercat să realizeze o schimbare prin implementarea formularului de feedback oferit către elevi, formular care a strâns peste 1.800 de răspunsuri, de la elevi din toate liceele din județ. Demersul nu a fost văzut tocmai așa cum ar fi trebuit de cadre didactice și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Prahova, motiv pentru care numărul de elevi la care ar fi putut ajunge informația s-a diminuat semnificativ. Chiar și așa, rezultatele, pe ici-colo, s-au văzut: o parte din directorii unităților de învățământ preuniversitar au ținut cont de opinia elevilor și au făcut demersuri pentru a soluționa aspectele problematice semnalate de către beneficiarii direcți ai actului educațional. 

     Orice elev putea accesa și completa formularul pentru profesorii de la clasa lui, însă răspunsurile erau luate în considerare doar dacă respectau condițiile impuse, și anume: justificarea răspunsului, limbaj decent, perspectivă obiectivă. Orice răspuns care transforma demersul într-o vendetă personală, sau care discredita fără justificare, nu a fost luat în calcul. În final, rezultatele au fost transmise către conducerile unităților de învățământ, pentru a fi aduse la cunoștință individual cadrelor didactice vizate.

   Chiar dacă ne-am bucurat de receptivitatea elevilor, nu putem închide ochii la reacțiile exagerate pe care unii profesori le-au avut drept răspuns formularului de feedback. Au existat cazuri, izolate ce-i drept, în care elevii reprezentanți de la nivel școlar au fost amenințați, solicitand închiderea formularului cât mai repede posibil. Mișcarea de reprezentare a elevilor nu a cedat, iar demersul a continuat, până la mijlocul vacanței dintre cele două semestre, când rezultatele au fost centralizate.  

    Astfel, vedem cum demersuri de acest gen nu fac altceva decât să pună în aplicare drepturile elevilor, consfințite în actele normative în vigoare, în lipsa unui cadru unitar de aplicare, stabilit la nivel național.. Totuși, ne dorim ca ideea să continue să fie implementată în continuare în sistem, să fie aplicată la sfârșitul fiecărui semestru și să fie luate măsuri, acolo unde este cazul, în baza rezultatelor feedback-ului.. Este momentul să ținem cont de vocea elevilor, și să facem un pas în față în acest sens. Avem încredere că, în perioada următoare, va exista deschidere din partea tuturor actorilor din sistemul de învățământ, în așa fel încât fiecare elev din România să își poată exprima opinia sinceră și justificată față de calitatea actului educațional de la clasă și de modul în care profesorul gestionează procesul de predare-învățare-evaluare.

Leave a Reply