În cursul acestui an școlar, ne-am confruntat cu multe obstacole, ce au schimbat radical școala pe care cu toții o știam. Totuși, acest fapt nu ar trebui să reprezinte un pretext pentru ignorarea drepturilor, îndatoririlor, și obligațiilor aferente calității de elev.

Drept urmare, este de datoria reprezentanților elevilor să monitorizeze respectarea, indiferent de context, a prevederilor „Statutului Elevului” la nivelul județului Prahova, și să asigure un grad de cunoaștere ridicat al acestora în rândul elevilor și cadrelor didactice, prin elaborarea, anuală, a unui raport privind implementarea Statutului Elevului, denumit generic RISEJ. 

Raportul privind implementarea Statutului Elevului la nivelul județului Prahova are ca principal scop radiografierea învățământului prahovean, din prisma respectării drepturilor elevilor, dar și soluționarea problemelor identificate de către respondenți. Ulterior, raportul va fi publicat și va conține un set complex de recomandări, ce vor fi aduse la cunoștință factorilor decizionali și atenției publice, pentru a accelera procesul de implementare al feedback-ului primit din partea elevilor reprezentanți. Menționăm faptul că, în temeiul prevederilor Statutului Elevului, în cazul constatării unor deficiențe în ceea ce privește respectarea OMENCȘ 4742/2016, unitățile de învățământ au obligația de a le remedia și de a comunica public modalitățile de soluționare a acestora.

Dezvoltarea unui sistem de învățământ ce își centrează atenția asupra beneficiarilor direcți ai educației se poate realiza doar prin respectarea legislației în vigoare și prin cultivarea unor puternice valori democratice în cadrul unităților de învățământ preuniversitar. De aceea, Consiliul Județean al Elevilor Prahova invită cei mai importanți doi actori implicați în actul educațional – elevii și profesorii, să completeze formularul disponibil pe platforma http://risej.consiliulelevilor.ro/, și să contribuie, astfel, la creionarea unei imagini reale asupra modului în care a fost implementat Statutul Elevului în ultimul an școlar. Un număr cât mai mare de respondenți ne va permite tuturor, profesori și elevi, să milităm împreună pentru soluții optime, pe termen lung, menite să crească exponențial calitatea procesului educativ. La nivel național, acest demers se află la a IV-a ediție, iar, pentru a fi continuat, avem nevoie de tine!

Leave a Reply