În data de 11 noiembrie 2021, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploiești a emis note de constatare și evaluare a pagubei pentru „sute de foști elevi”, conform declarațiilor contabilului-șef al liceului, prin care se solicită absolvenților achitarea unor sume de bani, care reprezintă de fapt cheltuileile liceului pentru decontarea navetei. Prejudiciul se ridică, conform spuselor aceluiași angajat, la aproximativ 40.000 de lei.

      Aducem în vedere faptul că actul normativ invocat în nota de constatare de către reprezentanții unității de învățământ (Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, care, la acest moment, nu mai este în vigoare) reglementa doar transportul feroviar și cu metroul al elevilor din învățământul obligatoriu și nu presupunea achitarea, de către școală, a vreunei sume de bani, operatorii de transport indicați în actul normativ fiind nevoiți să elibereze abonamentele de călătorie pe baza carnetului de elev. În acest sens, ne putem pune o întrebare legitimă referitoare la fundamentul legislativ al demersului început de Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploiești.

      Elevii reprezentanți prahoveni își exprimă profunda dezamăgire în raport cu acțiunile demarate de către Colegiul Economic „Virgil Madgearu” și solicită cu fermitate conducerii unității de învățământ să oprească procesul de recuperare, de la foștii elevi ai liceului, a sumelor de bani prezentate în notele de constatare, acest demers reprezentând o încălcare flagrantă a legislației în vigoare, prejudiciul material neputând fi imputat sutelor de absolvenți care au fost notificați în mod oficial. Singurii vinovați în acest context sunt persoanele care și-au asumat prin semnătura calculele pentru drepturile de decontare ale abonamentelor elevilor din perioada 2018-2020.

      Mai mult decât atât, Consiliul Județean al Elevilor Prahova solicită demisia din funcția deținută a doamnei Dorina Alexandru, contabil-șef al Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Ploiești. Este inacceptabil ca persoana responsabilă de crearea unui astfel de prejudiciu material să paseze responsabilitatea către absolvenți, bazându-se pe „înțelegerea și buna lor credință”. Considerăm că o persoană care ocupă o funcție-cheie într-o unitate de învățământ, fiind responsabilă de partea financiară a acesteia, ar trebui să dovedească competențe foarte bine dezvoltate în domeniu și, totodată, cunoașterea legislației în vigoare.

      „Deși greșeala a fost făcută publică, reprezentanții CEVM Ploiești, care ar trebui să reprezinte un model de etică și corectitudine pentru elevii liceului, arată o lipsă clară de asumare a acțiunilor care au dus la pierderea, de către școală, a 40.000 de lei și pasează responsabilitatea în cârca absolvenților. Situația despre care vorbim aduce din nou în vedere necesitatea verificării cu atenție a unor documente oficiale înainte ca ele să fie semnate, pentru că, în caz contrar, cei care și-au asumat prin semnătură corectitudinea unor documente cu un asemenea impact bugetar vor suporta consecințele propriilor acțiuni neglijente.”, a declarat Robert Avram, președintele Consiliului Județean al Elevilor Prahova

2 Comments

Leave a Reply